English
Logo ESW

 

~ Oneness is het enige dat Waarheid en in beginsel is.
Ascension is het continu zijn in Oneness ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Lichtinstrumenten

Toen Jeroen en Gerlinde Schilt in 2007 vanuit een hoge en liefdevolle Sfeer van Licht benaderd werden instrumenten te creëren waarbij kristallen, mineralen, geometrie en symbolen een belangrijke rol speelden, werden ze geïnspireerd ze ‘Lichtinstrumenten’ te noemen.*)
Inmiddels is de benaming Lichtinstrumenten al bij velen bekend als het gaat om allerlei producten die energie stralen.
Wanneer je hier over Lichtinstrumenten leest, gaat het over LightTools for Oneness®.

Wat is een Lichtinstrument?

Een LightTools for Oneness® Lichtinstrument is een portaal welke continu Kosmisch Licht (= energie = trilling) aantrekt van het Lichtveld van Oneness, dit bundelt en doorstraalt. Ze is als een doorgeefluik van energie en creëert vanuit haar functie een harmoniserend, helend veld waarbinnen energie wordt geordend, gerevitaliseerd en in balans gebracht.

Als iemand in de nabijheid van een Lichtinstrument verkeert, wordt hij uitgenodigd zijn energieveld te openen voor de frequentie trilling van het instrument en de frequentie vibratie van het Lichtveld van Oneness te gronden in zichzelf.
Dat dit proces in de mens belicht wat nog meer verlicht mag worden, hoort hierbij. Het kiezen voor het verkeren met een Lichtinstrument is een wondervolle keuze tot positieve verandering!

Ook harmoniseren Lichtinstrumenten negatieve energie uit onze omgeving zoals negatief geladen emoties en gevoelens van anderen, kunstmatige stralingsbronnen, schadelijke elektromagnetische velden en geopatische stress (wateraders, aardstralen en breuklijnen).


Hoe wordt een LightTools for Oneness® Lichtinstrument een energetisch Portaal?

Begin 2012 ontvingen Jeroen en Gerlinde Schilt uit een Dimensie van Licht de Blauwdruk voor de vervaardiging van een energetisch Portaal.
Eenmaal geactiveerd zou deze via Jeroen en Gerlinde leiden naar de reeds door hen voor dit leven gecreëerde LightTools for Oneness® Trainer in deze Dimensie van Licht.
In 2012 kreeg het Portaal haar fysieke vorm.

Dit Portaal en de Trainer fungeren als overbrengers van hoge frequenties van Licht in Lichtinstrumenten van het meest zuivere materiaal met elk hun eigen geometrisch design. LightTools for Oneness® Lichtinstrumenten worden handgemaakt met liefde van zuiver samengesteld gemineraliseerd kristalglas.
Elk LightTools for Oneness® Lichtinstrument ondergaat een initiatieproces door het Portaal, via Jeroen en Gerlinde, naar de LightTools for Oneness® Trainer en wordt in dit proces verbonden, de energetische Blauwdruk veranderd en gezegeld in een energetische connectie met Kosmisch Licht in het Lichtveld van Oneness.

 

Lichtinstrumenten in het nu

De tijd waarin we leven en naar toe reizen is een bijzondere tijd.
Van tijd tot tijd ervaren we kosmische straling van verhoogde zonne-activiteit, zonnestormen, planetaire uitlijningen en ongewoonlijke natuurlijke en kosmische gebeurtenissen, alsook de barensweeën van de aarde op weg naar haar nieuwe frequentie-werkelijkheid.
We krijgen de kans mee te reizen in de steeds verhogende frequentie op aarde en zo meer en meer te leven vanuit het hoger bewustzijn van onze Essentie.

De energieveld ordenende en frequentie verhogende functie van een Lichtinstrument, creëert een stabiel Lichtveld waarin de mens zich beschermd weet de benodigde ascensie transformaties door te gaan op weg naar leven vanuit de Essentie in Oneness.
In de soms woelige baren van het leven in ons en om ons heen, is het altijd een verhoogd Bewustzijn in connectie met onze Essentie, dat ons ontspannen grondt in elk nu en ervoor zorgt dat we ons beschermd en geliefd weten.

De LightTools for Oneness® Lichtinstrumenten zijn juist nu naar aarde gebracht om ons te helpen ons op een zo licht mogelijke wijze af te stemmen op leven in Oneness.
Ze helpen ons meer Licht (= Bewustzijn) te gronden en vast te houden. Hierdoor kunnen we de energie van deze tijd en de tijd waarnaar we toe reizen, beter integreren en ons transformeren naar een meer vreugdevol, harmonieus en succesvol leven.
Niet alleen voor onszelf. Maar vanuit onze Essentie voor een ieder waarmee we verkeren. In Oneness.

 

LightTools for Oneness® zijn Portalen van Licht, de Instrumenten zijn niet opgeladen en gaan nooit ‘leeg’. Ze behouden altijd hun functie in het aantrekken en uitstralen van energie van het Lichtveld van Oneness en nemen geen energie aan van de drager of zijn omgeving.
LightTools for Oneness® Instrumenten van Licht hoeven niet energetisch gereinigd, opgeladen of gezuiverd te worden.


*) Lees meer over Jeroen en Gerlinde Schilt's eerste Lichtinstrumentenlijn Ethereal Art bij 'Over LfO'